2

Stemchecker Wonen

Deze stemchecker bevat stellingen uit moties en voorstellen van de afgelopen raadsperiode. De vragen die je zult krijgen hebben allemaal betrekking op wonen en huisvesting.

1 / 5

Er wordt in de bouwplannen voor de komende jaren geen sociale huurwoningen meer opgenomen.

2 / 5

De Onroerendezaakbelasting (OZB) mag niet verhoogd worden, ook niet met een inflatiecorrectie.

3 / 5

Er moeten 100 woningen gebouwd worden in Pasgeld-Oost.

4 / 5

Bij de ontwikkeling van het Havenkwartier moet groen en natuurinclusief bouwen een uitgangspunt worden.

5 / 5

Er moet in de ontwikkeling van het Havenkwartier ook sociale huurwoningen gepland worden.

WONEN RIJSWIJK: veel bouwen, weinig betaalbaar

Rijswijk is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Rijswijk bouwt veel, maar vooral voor de dikke portemonnee en minder sociale huur. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot 711 euro. Deze zijn bestemd voor mensen met een inkomen tot 3400 per maand: bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen, politieagenten of basisschoolleraren. 


Op het moment wordt hier in Rijswijk weinig voor gebouwd. Er is besloten geen sociale huurwoningen meer te bouwen. Wel is er een Woonfonds opgericht waar de gemeente voor 25% aandeelhouder van is. Dit fonds richt zich op het bouwen van betaalbare woningen voor specifieke doelgroepen.